สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ เพ็ญวิทยากรทำแผน งานคณะนิติศาสตร์

อ เพ็ญวิทยากรทำแผน งานคณะนิติศาสตร์

วัน พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น.

โดย phen sukmag เมื่อ 14 มิ.ย. 65 12:49 น.