สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี

พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

วัน จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ อบต.นาหมอศรี

ประชุมพัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี

โดย อะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 14 มิ.ย. 65 10:38 น.