สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จอง zoom 2 ซูวารีประชุมทีม ศวนส

จอง zoom 2 ซูวารีประชุมทีม ศวนส

วัน จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย Syuwari เมื่อ 13 มิ.ย. 65 08:58 น.