สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

นุ้ย ขอใช้ Zoom 2 เวลา 1ุ6.00 น.

นุ้ย ขอใช้ Zoom 2 เวลา 1ุ6.00 น.

วัน พุธ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย wanna เมื่อ 8 มิ.ย. 65 14:18 น.