สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ อ.สุวภาคย์ -สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 1/2565 (รอบตลอดปี) zoom 5

อ.ซอฟียะห์ อ.สุวภาคย์ -สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 1/2565 (รอบตลอดปี) zoom 5

วัน อังคาร 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 - 14:30 น.

โดย sim เมื่อ 2 มิ.ย. 65 16:34 น.