สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมเรื่องวัคซีน

อ.ซอฟียะห์ ประชุมเรื่องวัคซีน

วัน พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ สสอ.เมืองปัตตานี

โดย sophie_nima เมื่อ 31 พ.ค. 65 14:27 น.