สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีม (นาริสา)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีม (นาริสา)

วัน จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ชั้น 10

โดย sophie_nima เมื่อ 31 พ.ค. 65 08:27 น.