สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อาจารย์ บุคลากร สนส.สัมมนาสถาบัน กระบี่

อาจารย์ บุคลากร สนส.สัมมนาสถาบัน กระบี่

วัน พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 - เสาร์ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย Kullatat เมื่อ 24 พ.ค. 65 13:21 น.