สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ซูวารี หารือทีมกองทุนจังหวัดสุราษ

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ซูวารี หารือทีมกองทุนจังหวัดสุราษ

วัน อาทิตย์ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ สุราษฎร์ธานี

โดย Syuwari เมื่อ 22 พ.ค. 65 11:43 น.