สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จองห้องประชุม 1401 และ ซูม 1 อ.พงค์เทพ ซูวารี ประชุม M&E

จองห้องประชุม 1401 และ ซูม 1 อ.พงค์เทพ ซูวารี ประชุม M&E

วัน อังคาร 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น.

โดย Syuwari เมื่อ 15 พ.ค. 65 13:17 น.