สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต เอ็กซ์ ประชุมลานกีฬาสาธารณะตรัง กับ สสส. ผอ.สปสช.เขต 12 และผอ.กกท.ตรัง / ใช้ zoom4

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต เอ็กซ์ ประชุมลานกีฬาสาธารณะตรัง กับ สสส. ผอ.สปสช.เขต 12 และผอ.กกท.ตรัง / ใช้ zoom4

วัน จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 - 15:30 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 3 พ.ค. 65 14:26 น.