สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี)

วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี)

วัน ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย sim เมื่อ 29 มี.ค. 65 09:51 น.