สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.วรสิทธิ์ เอ็กซ์ ประชุมวางแผนพัฒนาความร่วมมือความปลอดภัยกิจกรรมมวลชน (PA) ใช้ zoom2 https://zoom.us/j/9019029102

อ.พงค์เทพ อ.กุลทัต อ.วรสิทธิ์ เอ็กซ์ ประชุมวางแผนพัฒนาความร่วมมือความปลอดภัยกิจกรรมมวลชน (PA) ใช้ zoom2 https://zoom.us/j/9019029102

วัน พุธ 28 เมษายน 2564 เวลา 11:30 - 13:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 22 เม.ย. 64 11:42 น.