สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

สิม-Focus group การสำรวจความผูกพันของบุคลากร โดย Emo-meter

สิม-Focus group การสำรวจความผูกพันของบุคลากร โดย Emo-meter

วัน ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 11:00 - 12:00 น.

สถานที่ 215 สนอ.

โดย sim เมื่อ 21 เม.ย. 64 16:17 น.