สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

หทัยทิพย์, สุวภาคย์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 ผ่านระบบZOOM

หทัยทิพย์, สุวภาคย์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนรับ-จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 ผ่านระบบZOOM

วัน พุธ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.

โดย hathaithip เมื่อ 21 เม.ย. 64 16:08 น.