สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ด๊ะ เบ็ด พี่เอ๋ ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ทาง Zoom 1

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ด๊ะ เบ็ด พี่เอ๋ ประชุมเตรียมสร้างสุขออนไลน์ทาง Zoom 1

วัน จันทร์ 26 เมษายน 2564 เวลา 08:30 - 15:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 เม.ย. 64 11:23 น.