สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต ประชุม กก.มูลนิธิ ม.อ.

อ.กุลทัต ประชุม กก.มูลนิธิ ม.อ.

วัน ศุกร์ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.

สถานที่ ZOOM

โดย Kullatat เมื่อ 20 เม.ย. 64 22:44 น.