สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อาจารย์ วรสิทธิ์ จองห้อง zoom ห้อง 5

อาจารย์ วรสิทธิ์ จองห้อง zoom ห้อง 5

วัน พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 เวลา 08:30 - 16:30 น.

โดย Pawint Saeku เมื่อ 19 เม.ย. 64 09:59 น.