สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัตประชุม ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

อ.กุลทัตประชุม ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

วัน จันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ Zoom

โดย Kullatat เมื่อ 18 เม.ย. 64 19:00 น.