สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

เอ็กซ์ นุช กิ๊ฟ ประชุมโครงการ 1 ตำบลฯ (ใช้ zoom 2 https://zoom.us/j/9019029102)

เอ็กซ์ นุช กิ๊ฟ ประชุมโครงการ 1 ตำบลฯ (ใช้ zoom 2 https://zoom.us/j/9019029102)

วัน อังคาร 20 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 เม.ย. 64 16:34 น.