สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

เอ็กซ์ นุช ประชุมโครงการ 1 ตำบลฯ (ใช้ zoom 2 https://zoom.us/j/9019029102)

เอ็กซ์ นุช ประชุมโครงการ 1 ตำบลฯ (ใช้ zoom 2 https://zoom.us/j/9019029102)

วัน จันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 14:30 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 18 เม.ย. 64 16:33 น.