สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ เพ็ญ ประชุมชี้เเจงผู้ส่งโครงการปฏิบัติการในพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. ผ่าน zoom ห้อง 1

อ เพ็ญ ประชุมชี้เเจงผู้ส่งโครงการปฏิบัติการในพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. ผ่าน zoom ห้อง 1

วัน พุธ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.

สถานที่ ห้องประชุม zoom

โดย Nuchi เมื่อ 16 เม.ย. 64 14:09 น.