สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ซูวารี ขอใช้ห้องประชุม ZOOM 3 (16.00 - 17.00 น.)

ซูวารี ขอใช้ห้องประชุม ZOOM 3 (16.00 - 17.00 น.)

วัน เสาร์ 17 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย Syuwari เมื่อ 16 เม.ย. 64 11:20 น.