สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

นุ้ย จองห้อง Zoom 1 ประชุม 1 ตำบล เวลา 14.00 น.

นุ้ย จองห้อง Zoom 1 ประชุม 1 ตำบล เวลา 14.00 น.

วัน จันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย wanna เมื่อ 16 เม.ย. 64 09:15 น.