สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.วรสิทธิ์ใช้ zoom ห้อง 5 (https://zoom.us/j/9019029105)

อ.วรสิทธิ์ใช้ zoom ห้อง 5 (https://zoom.us/j/9019029105)

วัน พฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย sim เมื่อ 10 เม.ย. 64 13:07 น.