สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

เตรียมความพร้อมในการประเมินงานสร้างสุขและพัฒนาศักยภาพภาคี อ.เพ็ญ นุช ด๊ะ

เตรียมความพร้อมในการประเมินงานสร้างสุขและพัฒนาศักยภาพภาคี อ.เพ็ญ นุช ด๊ะ

วัน ศุกร์ 16 เมษายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.

สถานที่ zoom

อ.เพ็ญ ด๊ะ นุช ทีมประเมินงานสร้างสุข เเละ ทีมประเมินพัฒนาศักยภาพ ผ่านห้องประชุม zoom
https://zoom.us/j/9019029101

โดย Nuchi เมื่อ 9 เม.ย. 64 14:28 น.