สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมเตรียมงาน km อ.เพ็ญ อ.นาง อ.วิภาดา อ.เเอ๊ด นุช ห้อง 1405

ประชุมเตรียมงาน km อ.เพ็ญ อ.นาง อ.วิภาดา อ.เเอ๊ด นุช ห้อง 1405

วัน ศุกร์ 16 เมษายน 2564 เวลา 12:30 - 15:00 น.

สถานที่ สจรส.ชั้น 14

โดย Nuchi เมื่อ 9 เม.ย. 64 13:55 น.