สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต พี่หมี ภาวินท์ วิฑูรย์ เอ็ก นุช นัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ZOOM 1

อ.กุลทัต พี่หมี ภาวินท์ วิฑูรย์ เอ็ก นุช นัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ZOOM 1

วัน อังคาร 20 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 8 เม.ย. 64 14:46 น.