สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต นุช กิ๊ฟ เอ็กซ์ ประชุมเตรียมทำแผน 5 ตำบล ใช้ zoom 1

อ.กุลทัต นุช กิ๊ฟ เอ็กซ์ ประชุมเตรียมทำแผน 5 ตำบล ใช้ zoom 1

วัน พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 09:30 - 12:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 7 เม.ย. 64 13:30 น.