สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

หทัยทิพย์ ประชุมชี้แจงแบบติดตามผลการดำเนินงานจากแผนการบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบ zoom

หทัยทิพย์ ประชุมชี้แจงแบบติดตามผลการดำเนินงานจากแผนการบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบ zoom

วัน พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 14:30 น.

โดย hathaithip เมื่อ 7 เม.ย. 64 08:35 น.