สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ประชุมหารือกำหนดการสร้างสุขภาคใต้ ทาง Zoom 1

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ประชุมหารือกำหนดการสร้างสุขภาคใต้ ทาง Zoom 1

วัน เสาร์ 10 เมษายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 4 เม.ย. 64 13:29 น.