สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

จัดงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส ที่ มนร.

จัดงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส ที่ มนร.

วัน พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 1 เม.ย. 64 15:21 น.