สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ เพ็ญ ซูวารี อิสรา ประชุมงานอาหารกับทวีวัตร (ZOOM 2)

อ เพ็ญ ซูวารี อิสรา ประชุมงานอาหารกับทวีวัตร (ZOOM 2)

วัน ศุกร์ 9 เมษายน 2564 เวลา 15:00 - 17:00 น.

โดย Syuwari เมื่อ 1 เม.ย. 64 14:13 น.