สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.เพ็ญ นุช ประชุมคณะทำงานหลักสูตร KM ผ่านห้อง zoom 1 https://zoom.us/j/9019029101

อ.เพ็ญ นุช ประชุมคณะทำงานหลักสูตร KM ผ่านห้อง zoom 1 https://zoom.us/j/9019029101

วัน ศุกร์ 9 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.

สถานที่ https://zoom.us/j/9019029101

อ.เพ็ญ อ.วิภาดา อ.เเอ๊ด วัลภา
อ.จุฑารัตน์ สะดวกเข้ามาบ่่าย 2 ห้องซูม 1

โดย Nuchi เมื่อ 1 เม.ย. 64 10:11 น.