สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

นุช เอ็กซ์ ประชุม ZOOM กับตำบลบ้านควน (1 ตำบล) ใช้ห้อง zoom1 https://zoom.us/j/9019029101

นุช เอ็กซ์ ประชุม ZOOM กับตำบลบ้านควน (1 ตำบล) ใช้ห้อง zoom1 https://zoom.us/j/9019029101

วัน พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 15:30 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 31 มี.ค. 64 16:23 น.