สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์-ประชุม "การเลืิอกประเด็นความจำเป็นด้านสุขภาพและจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขต 12"

อ.ซอฟียะห์-ประชุม "การเลืิอกประเด็นความจำเป็นด้านสุขภาพและจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขต 12"

วัน พุธ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 15:00 น.

สถานที่ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมบีพี สมิหลาบีช

โดย sim เมื่อ 31 มี.ค. 64 13:35 น.