สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

เยาวลักษณ์ประชุมทำความเข้าใจกรอบการประเมินหน่วยจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) สำนัก6

เยาวลักษณ์ประชุมทำความเข้าใจกรอบการประเมินหน่วยจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) สำนัก6

วัน ศุกร์ 2 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 13:00 น.

สถานที่ สสส

โดย Nuchi เมื่อ 29 มี.ค. 64 08:56 น.