สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ สุวภาคย์ อิสรา ประชุมหารือแนวทางพัฒนาเครือข่าย HIA

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ สุวภาคย์ อิสรา ประชุมหารือแนวทางพัฒนาเครือข่าย HIA

วัน ศุกร์ 9 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย phen sukmag เมื่อ 23 มี.ค. 64 17:38 น.