สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

สถาบันฮาลาลใช้ห้อง 1402

สถาบันฮาลาลใช้ห้อง 1402

วัน พุธ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 17:00 น.

สถาบันฮาลาล โทร 9291 เวลา 8.30-16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน จัดแบบ classroom อุปกรณ์: โน็ตบุก 2 เครื่อง, ไมค์ลอย 2 อัน, ไมค์สาย 2 ตัว และ ปลั๊กไฟ 2 อัน

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 23 มี.ค. 64 13:15 น.