สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมภาคีเครือข่ายสำนัก 1 และสำนัก 10

อ.ซอฟียะห์ ประชุมภาคีเครือข่ายสำนัก 1 และสำนัก 10

วัน พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 - เสาร์ 3 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม

โดย sophie_nima เมื่อ 17 มี.ค. 64 14:19 น.