สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ เพ็ญ ซูวารี อิสรา CBT อันดามัน

อ เพ็ญ ซูวารี อิสรา CBT อันดามัน

วัน พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 - ศุกร์ 2 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ กระบี่

โดย Syuwari เมื่อ 12 มี.ค. 64 10:04 น.