สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต อ.เพ็ญ จัดทำข้อมูลประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ห้อง 1401

อ.กุลทัต อ.เพ็ญ จัดทำข้อมูลประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ห้อง 1401

วัน จันทร์ 5 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 มี.ค. 64 11:52 น.