สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ เพ็ญ เวที need assessment

อ เพ็ญ เวที need assessment

วัน พุธ 7 เมษายน 2564 เวลา 08:30 - 15:30 น.

สถานที่ ห้องสงขลาบอลรูม โรงแรมบีพีสมิหลา

โดย phen sukmag เมื่อ 22 ก.พ. 64 09:53 น.