สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ รายงานความก้าวหน้างาน ศวนส.ต่อกรรมการ สสส

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ รายงานความก้าวหน้างาน ศวนส.ต่อกรรมการ สสส

วัน พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ สสส

โดย Syuwari เมื่อ 19 ก.พ. 64 13:14 น.