สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ เพ็ญประชุมยุทธศาสตร์อาหาร สสส. Zoom

อ เพ็ญประชุมยุทธศาสตร์อาหาร สสส. Zoom

วัน พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 - ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย phen sukmag เมื่อ 1 ก.พ. 64 13:31 น.