สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต อ.กาญจน์สุนภัส-สอนวิจัยเชิงคุณภาพ (Zoom)

อ.กุลทัต อ.กาญจน์สุนภัส-สอนวิจัยเชิงคุณภาพ (Zoom)

วัน อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 17:00 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 4 ม.ค. 64 15:27 น.