โครงการ

search

ภาพรวม

โครงการ 292 ตำบล ผู้รับจ้าง 5,369 คน
กิจกรรมวันนี้ 599 คน 623 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 1,057 คน 1,083 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 5,049 คน 295,481 กิจกรรม
โครงการ 65 ตำบล ผู้รับจ้าง 1,288 คน
กิจกรรมวันนี้ 279 คน 291 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 467 คน 479 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 1,278 คน 73,537 กิจกรรม
โครงการ 78 ตำบล ผู้รับจ้าง 1,131 คน
กิจกรรมวันนี้ 5 คน 5 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 10 คน 10 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 860 คน 30,584 กิจกรรม
โครงการ 15 ตำบล ผู้รับจ้าง 304 คน
กิจกรรมวันนี้ 8 คน 8 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 14 คน 14 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 299 คน 16,687 กิจกรรม
โครงการ 10 ตำบล ผู้รับจ้าง 201 คน
กิจกรรมวันนี้ 6 คน 6 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 9 คน 9 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 189 คน 6,694 กิจกรรม
โครงการ 29 ตำบล ผู้รับจ้าง 524 คน
กิจกรรมวันนี้ 9 คน 13 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 13 คน 14 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 513 คน 22,270 กิจกรรม
โครงการ 5 ตำบล ผู้รับจ้าง 94 คน
กิจกรรมวันนี้ 0 คน 0 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 0 คน 0 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 84 คน 3,259 กิจกรรม
โครงการ 90 ตำบล ผู้รับจ้าง 1,827 คน
กิจกรรมวันนี้ 292 คน 300 กิจกรรม
กิจกรรมเมื่อวาน 544 คน 557 กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด 1,826 คน 142,450 กิจกรรม