สื่อ - VDO

สื่อ - VDO

วีดีโอ อบรมการใช้งานระบบ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ถุกจ้างงาน (18 Mar 2021)

โดย sutthiphong on 15 มี.ค. 64 15:51

อบรมการใช้งานระบบ 1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ถูกจ้างงาน (เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้) 18 Mar 2021

วีดีโอ อบรมการใช้งานแอพและเว็บแอพ 1t1u สำหรับผู้ถูกจ้างงาน (วันที่ 3 กพ 2564)

โดย sutthiphong on 7 ก.พ. 64 23:23

เชิญรับชม วีดีโอย้อนหลัง การจัดอบรมผ่านระบบ Zoom เรื่อง การใช้งานแอพและเว็บแอพ 1t1u สำหรับผู้ถูกจ้างงาน เมื่อ วันที่ 3 กพ 2564ลงทะเบียนและประเมินผล สำหรับผู้ผ่านการอบรม การใช้ App ผ่านZoom หรือ ผ่านวีดีโอ ย้อนหลัง

วีดีโอการใช้งานเวปไซต์ สำหรับมือถือ

โดย sutthiphong on 25 ม.ค. 64 21:53

ตอนที่ 1 ติดตั้งApp( ระบบ Android )ตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรม รายวันตอนที่ 3 การแก้ไข บันทึกกิจกรรม หรือการลบ กิจกรรมตอนที่ 4 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตอนที่ 5 ส่งรายงานรายเดือน (ระบบทำให้อัตโนมัติ)