เรียนการเงิน

เรียนการเงิน

15 เมษายน 2564
นางสาวนูรูลมุมีนะห์  เจ๊ะเด็งนางสาวนูรูลมุมีนะห์ เจ๊ะเด็ง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

บทที่ 1 ความมั่งคั่ง : ใครๆก็อยากมี ทำไมต้องวางแผนสร้างความมั่งคั่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม