ขอเชิญ เข้าร่วมอบรม "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้สู้โควิด"

ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมอบรม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้สู้โควิด-1 อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน นักศึกษา และบัณฑิต ลิ้งค์ เข้าห้อง Zoom >> ( https://zoom.us/j/97036293365?pwd=ZjBWc3ZVOGtnNXBGN0xVaVRvOXJNdz09 ) Meeting ID: 970 3629 3365 Passcode: 651475
คำอธิบายภาพ
QR Code สำหรับ เข้าห้อง

สำหรับผู้ที่จะเข้าอบรมเช้าวันจันทร์ ขอให้ศึกษาเอกสารและสื่อ ต่อไปนี้ก่อนเข้าอบรม

  1. "คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้ ! โควิด-19 ไปด้วยกัน":
    https://resourcecenter.thaihealth.or.th/interesting-issues/สู้-โควิด-19-ไปด้วยกัน-คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

  2. 12 Clip VDO ใน Hotel WIN COVID-19 Capacity Building Package:
    www.facebook.com/DoDoneNotDoDie/posts/118407426459354

  3. ศึกษาสื่อสำหรับประชาชนทั่วไป
    ของกระทรวงสาธารณสุขและ สสส.:

** หากมีรวมกลุ่มกันรับฟังในที่เดียวกัน  ให้ทุกคนป้องกันตนเองสวมแมสตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง กันด้วยนะครับ